E-mail

5.7. E-mailfilters gebruiken

E-mailfilters helpen u bij het organiseren van inkomende e-mailberichten. Een e-mailfilter bevat één of meerdere regels. Met regels kan u onder andere de volgende acties uitvoeren:

Om e-mailfilters te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

U heeft de volgende mogelijkheden:

Opmerking: Voor de volgende voorbeelden wordt verondersteld dat alle mogelijkheden van de e-mailfilters beschikbaar zijn. Afhankelijk van de configuratie, kunnen sommige functies niet beschikbaar zijn.

Zie ook: E-mail